تبلیغات
جوانان بی ادعا - بردستانی,جهانشیر (شهرستان گناوه،روستای بهمنیاری)

قائم مقام فرمانده گردان حضرت ابوالفضل (ع)ناوتیپ امیرالمومنین(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

زندگینامه

زندگینامه شهید به روایت مادرش:
درست دل تابستان بود که به دنیا آمد ،یعنی سه روز از نیمه ی مرداد بیشتر نگذشته بود .چه سالی بود و چه سالهایی ! سال چهل و شش .فکر الان را نباید کرد ،نعمت روی نعمت .آن روز ها آسمان خسیس بود و زمین بی برکت .فقر با همه اهل محل هم کاسه بود .چشمت سبز می شد تا ماشینی از شهر برسد ،جانت به لب می رسید که وسیله ای تو را سر جاده برساند .دست ها خالی ،سفره ها خالی .پاها بی کفش ،خانه ها بی فرش .حالا هر ولایتی یک دانشگاه دارد .بهمنیاری مدرسه نداشت !عزیز من دفتر و کتابش را کوله می کرد ،و به روستای پایین می رفت مدرسه !پنج سال به همین ترتیب ،دو نوبت این مسافت را گز می کرد .برای دوره راهنمایی هم رفت ،گناوه .همان سال اول انقلاب شد ومی گفت رفته ام بسیج ،شبها نگهبانی می دهم .تفنگ بر می دارم و گشت می زنم .از درس دور نشی مادر !بچه به این سن و سال چه کارش با تفنگه ؟تا همین چند وقت پیش ،یعنی قبل از انقلاب ،اگر کسی امنیه می دید ،رنگش می شد پیلته چراغ !نفسش به شماره می افتاد و لکنت زبان می گرفت .حالا چی شده که بچه های قد و نیم قد ،شب ظلمات ،تفنگ به دست ،نگهبانی می دهند .
چیزی نگذشت که گفت می خواهم بروم جبهه ،شاید هنوز از جنگ دو سال نگذشته بود. سال 1361 عملیات بیت المقدس ،بعد از آزاد سازی خرمشهر .خلاصه این که هوایی شده بود .همه چیزش شده بود ،جنگ و شهدا .خدا می داند که در چند عملیات شرکت کرد ،روز اول هم با شناسنامه اردشیر رفت !سنش کم بود ،سجلد برادرش رابرد و برای جبهه ثبت نام کرد .این اواخر فرمانده بود ،فرماندهی گروهان و معاون گردان .شهید من ،امام و سپاه به جانش بسته بود .می گفت :سال تولد من 1357 است !می گفت: سپاه پایگاه یاران امام حسین است .قدراین لباس سبز را بدانیم .
شما هم چه ثوابی می بردید که سبب می شوید یاد عزیزمان کنیم .«جهانشیر » عزیز هرم تابستان جنوب از جگرم سر می زند که یادش می افتم.چله ی تابستان روزه می گرفت در حالی که هنوز به تکلیف نرسیده بود .کار می کرد و روزه می گرفت .برای خودش در باغ کپر درست کرده بود .جایی که مقداری از حرارت خرما پز گناوه را بگیرد. باغچه ی سبزی درست کرده بود ،حظ می کرد که از دست رنج خودش بچیند .عشقش این بود که مادر ،دو پر سبزی اش را در لقمه ای سبک افطار بگذارد .بهشت به راهش بود که من ساعتی در سایه ی کپرک او روزه پر سواب تابستان را تحمل کنم .
کار و تلاش سازنده است و جنگ ،آدم را مرد بار می آورد .جهان مرد جنگ بود مرد تلاش پیوسته ،مرد بی خوابی های مداوم .وقتش وقف جبهه بود .به عیال و آل نمی اندیشید .اما مادر دوست دارد جوانش را در رخت دامادی ببیند .حجله ی عیش ببندد ،حنا خیس کند ،دورش بگردد ،ذوق کند ،کل بزند و برق برق چشمهایش شب عروسی را روشن کند .مادر است مادر .پسر که جهانشیر باشد ،این ذوق را بهتر در می یابد .حالا که مادر این همه خوشحال می شود ،چه صوابی از آن بهشتی .حلیمه ،من دلم به حلیمه است رودم !
هجده سالش بود که ازدواج کرد ،پنجم خرداد شصت و چهار .حلیمه از زندگی کوتاهش با جهانشیر گفتنی های زیادی دارد .او هفده ماه زندگی مشترکش را بهترین روزهای عمرش می داند واحساس قشنگ و لطیفی از هم نشینی مرد سر به زیر و سر افراز خود به همراه دارد .یک تپش در طول سلول های بدن و یک هیجان در جان .حس مرموز و دل انگیزی که واژه ی عشق ،قدری نا رسا می زند .مردی که تلاوت نمازش ،چراغ ایمان را در دل وفادار همسر افروخته تر می کرد .غروب ها ،نوحه ،شروه و دفتر چه ی یاد داشت شوهر ،چقدر مجال مجالست کم بود !اگر چه کم به چشم های شکفته ی مردش خیره شده بود ،اما از نگاه او خوانده بود که این وصال دیر پای نیست .قفس از حوصله ی مرغ تنگ تر است .با آنکه همه دغدغه اش زنگ در داشت ،نمی خواست بپذیرد که این همای سعادت روزی از لبه بام او خواهد پرید .در نامه نوشته بود که اسم پسرش را حسین بگذارید جوان رعنایی که الان برای خودش مردی شده است .پسر محجوب و منطقی ،.حسین یادگار عزیز است .یک بار که پس از تولدحسین به مرخصی آمده بود ،حلیمه گله کرد که چرا پسرمان را تحویل نمی گیری .گفت از جان هم برایم عزیز تر است ولی نمی خواهم پا بستم کند .راهی را که من انتخاب کرده ام به شهادت ختم می شود ،اگر در این جنگ هم اتفاق نیفتد ،به لبنان و فلسطین می روم .
آخرین بار که به جبهه رفت ،حسین شش ماهش بود . کلمه ی آخر در این موردها چقدر سوزاننده است .لخت جگر آدم را جز می دهد .چه دل باشد دل مادر که هی حکایت کند و نسوزد ،هی بیاد بیاورد و کباب نشود، مگر می شود ؟حلیمه هم روز آخرش را خوب به یاد دارد عروس صبور و عزیزم .چقدر اشک در آستین کند و مرور کند که :
ساکش را به دست من سپرد ،بند پوتینهایش را بست .ساک را گرفت و راهی شد .صورتش می درخشید و از چشمانش نور می بارید .دوست داشتم نگاهش کنم .کسی در من زمزمه کرد که باید سیر ببینی اش .او می رفت و دل مرا هم می برد ،او می رفت و من با چشم دل بدرقه اش می کردم .رفت و رفت .
از لب بام کفتری پر زد
از دل زن کبوتر شادی
مرد در فکر نینوای نبرد
مرد در فکر روز آزادی

مسافر همه از ره رسید، الا من
با لاخره جنگ تمام شد .زندگی در آرامش بعد از جنگ فرو رفت .چرخ زمان آرام شد و رخوت زندگی تفنگ را از شانه ی مردان گرفت .مسافران آسمان از راه زمین بر گشتند ،اما مسافر من نیامد .بعد از عملیات کربلای 4 ،یعنی آغاز زمستان 65 ،دیگر از او خبری نشد .مثل اینکه در جزیره سهیل ستاره ی سهیلی شده است ،در خاک عراق.
امان از بی خبری و چشم انتظاری !انتظار عزیز .هر بار که صدای زنگ در آمد ،چهره ی جهانشیر در نظرم مجسم شد .ساک به دوش و پتین به پای غباری و خاک آلود .موها ژولیده و عرق خیس .چهره خندان و تابناک و با لباس سبز سپاه و آرمی حاشیه دوزی شده و قشنگ ،درست روی قلبش .از همان آرم که روی خلعتش هم چسبانده بود و وصیت کرده بود که کفنش آرم سپاه داشته باشد .توشه ی محشر است ،مادر !جواز صراط، کارت سربازی شهید بی کفن .اما بمیرد مادرکه بدنی ندیده است تا در کفن آرم دار بپیچد .
عطش تابستان فرو کش کرده بود و شهریور هفتاد و شش از نیمه گذشته بود که با لاخره انتظار حسین و حلیمه به سر آمد ،درست همان روزهایی که پابوسی امام رضا رفته بودند .زنگ زدیم که بر گردند .به حسین گفته باشم که قلک سکه هایش را بیاورد تا بر سر با با بپاشد به حلیمه گفته باشم که خانه را آب و جارکند .چه خبر است که شهر را چراغان کرده اند ؟مهمان بهشتی آینه بستن و چراغانی کردن دارد .مرد من آمده است .انتظار ده ساله به چشم فرصت تماشا نمی داد .عزیزم روی دوش شهر می رفت و اشک نمی گذاشت که نگاهش کنم .چه حال داشت حلیمه ؟چه حسی داشت حسین ؟حسین به بهانه دیدن فیلم اسرا از مشهد الرضا دل کنده بود. حسین روی پدر ندیده است .از ققنوس خاکستر می ماند ،از مرغ بهشتی پر . از رعنای جهانشیر چیزی بر نگشته بود ،پلاکی و مشت خاکی ...


buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:48 بعد از ظهر

Many thanks. I appreciate this.
only best offers 100mg cialis cialis vs viagra cialis professional from usa cialis therapie only now cialis for sale in us cialis arginine interactio cialis 20mg cialis 10 doctissimo wow cialis 20 cialis tablets
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:15 قبل از ظهر

Whoa tons of fantastic facts!
cialis authentique suisse preis cialis 20mg schweiz cialis alternative cialis alternative cialis flussig cialis 5 mg scheda tecnica purchasing cialis on the internet buying brand cialis online import cialis buying cialis overnight
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:58 قبل از ظهر

Thanks a lot, Great information.
how do cialis pills work buying cialis on internet cialis free trial buy cialis uk no prescription cialis generisches kanada compare prices cialis uk cialis online deutschland viagra vs cialis cialis canada buy generic cialis
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:24 بعد از ظهر

Whoa plenty of useful tips!
cialis cost cialis 5mg prix look here cialis cheap canada cheap cialis canada discount drugs cialis canadian discount cialis cialis tablets for sale i recommend cialis generico enter site natural cialis we use it 50 mg cialis dose
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:34 قبل از ظهر

Superb posts. Thanks!
generic cialis i recommend cialis generico cialis tablets australia cialis therapie we recommend cialis best buy buy cialis sample pack buy original cialis generic cialis at walmart only best offers 100mg cialis callus
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 10:50 بعد از ظهر

You said this very well.
buy generic cialis cialis en 24 hora cialis 10 doctissimo cialis generika in deutschland kaufen cialis 20 mg cut in half trusted tabled cialis softabs cialis soft tabs for sale cialis bula buy cheap cialis in uk cialis for sale
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:02 قبل از ظهر

Position well applied!.
acheter du cialis a geneve weblink price cialis cialis 5 mg cialis 20mg preis cf viagra or cialis cialis 05 weblink price cialis we like it cialis price cialis kaufen cialis alternative
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 10:17 بعد از ظهر

You revealed it adequately.
buy online cialis 5mg where to buy cialis in ontario cialis herbs chinese cialis 50 mg 200 cialis coupon buying cialis in colombia buy cialis online cheapest cialis dosage prix cialis once a da cialis purchasing
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:23 قبل از ظهر

Whoa many of fantastic knowledge!
link for you cialis price american pharmacy cialis dosagem ideal cialis cialis 50 mg soft tab 200 cialis coupon brand cialis nl tarif cialis france cialis prezzo di mercato cialis mit grapefruitsaft canadian drugs generic cialis
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 10:29 بعد از ظهر

You suggested it fantastically!
il cialis quanto costa cialis 5 effetti collaterali cialis daily dose generic enter site 20 mg cialis cost how do cialis pills work cialis vs viagra cialis canadian drugs cialis et insomni cialis flussig cialis patentablauf in deutschland
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 09:10 قبل از ظهر

You actually mentioned it exceptionally well!
cialis 5mg cialis authentique suisse american pharmacy cialis cialis italia gratis cialis coupons printable only now cialis 20 mg cialis 10mg prix pharmaci cialis side effects cialis farmacias guadalajara cialis 20mg preis cf
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 09:56 بعد از ظهر

This is nicely expressed! .
ou trouver cialis sur le net cialis farmacias guadalajara cialis flussig free cialis safe site to buy cialis online only here cialis pills cialis for daily use overnight cialis tadalafil cialis dosage amounts cialis price thailand
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 10:00 قبل از ظهر

Terrific write ups, Thanks a lot.
cialis dose 30mg cipla cialis online cialis qualitat prezzo cialis a buon mercato only best offers cialis use opinioni cialis generico cialis cuantos mg hay prix de cialis only best offers 100mg cialis cialis lilly tadalafi
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:58 بعد از ظهر

Awesome information, Kudos!
cialis diario compra buy online cialis 5mg buy cialis online cheapest only best offers cialis use 5 mg cialis coupon printable order cialis from india brand cialis nl 5 mg cialis coupon printable venta cialis en espaa wow look it cialis mexico
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:38 قبل از ظهر

Incredible many of helpful info!
recommended site cialis kanada generic cialis i recommend cialis generico cialis baratos compran uk cialis daily new zealand cialis manufacturer coupon discount cialis cialis pills boards cialis 100mg suppliers discount cialis
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:55 بعد از ظهر

Appreciate it! A lot of facts.

only now cialis 20 mg best generic drugs cialis cialis billig generic low dose cialis cialis generic tadalafil buy cialis online cialis tadalafil online viagra cialis levitra cialis canada cialis 200 dollar savings card
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:56 قبل از ظهر

You suggested that exceptionally well!
how do cialis pills work cialis from canada cialis side effects generico cialis mexico effetti del cialis buy cialis online generic cialis pro 5 mg cialis coupon printable cialis for daily use buy name brand cialis on line
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 05:18 بعد از ظهر

Amazing stuff, Kudos!
cialis ahumada cialis price in bangalore cialis super kamagra if a woman takes a mans cialis cialis per paypa cialis pills boards compare prices cialis uk generic cialis buy generic cialis preis cialis 20mg schweiz
canadian pharmacies online prescriptions
یکشنبه 1 مهر 1397 03:16 بعد از ظهر

Nicely put, Many thanks.
good canadian online pharmacies discount canadian pharmacies north west pharmacies canada pharmacy drugs for sale in canada north west pharmacy canada canada medication prices canadian pharmacies-24h canadian online pharmacies rated trusted pharmacy canada
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:55 قبل از ظهر

Nicely put, Many thanks.
click now buy cialis brand tadalafilo prescription doctor cialis cialis pills price each buying cialis on internet cialis sans ordonnance trusted tabled cialis softabs cost of cialis per pill cialis cipla best buy cialis price thailand
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:35 بعد از ظهر

Kudos! I value this.
preis cialis 20mg schweiz cialis tadalafil online we recommend cialis info buy generic cialis 200 cialis coupon cialis rckenschmerzen cialis generico in farmacia what is cialis cialis purchasing cialis canada on line
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:30 بعد از ظهر

Reliable facts. With thanks!
price cialis per pill cost of cialis cvs tarif cialis france cialis for bph cialis tablets for sale cialis canada on line tadalafil 20 mg cialis 20 mg cost cialis generisches kanada cialis generico in farmacia
viabiovit.com/sildenafil-generic-prijs.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:46 قبل از ظهر

You actually suggested that terrifically.
where can i buy viagra from viagra buy viagra pharmacy viagra order viagra online cheap can you actually buy viagra online buy viagra online overnight buy generic viagra online safely buy sildenafil generic buying viagra uk buy generic viagra pills viagra with a prescription
babecolate.com/where-can-i-buy-cialis-without-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:17 قبل از ظهر

Whoa quite a lot of beneficial info!
we like it safe cheap cialis cialis 10 doctissimo buy cialis online cialis tablets cheap cialis cialis coupons where do you buy cialis cialis baratos compran uk canadian discount cialis cialis pas cher paris
Viagra uk
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:52 قبل از ظهر

Thanks! Numerous write ups!

generic viagra online uk buying viagra without prescription purchase viagra online uk get viagra can i buy viagra cheap viagra online uk how to get viagra uk buy viagra online without viagra purchase online online viagra cheap
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 07:19 قبل از ظهر

Regards, Ample write ups!

ou trouver cialis sur le net cialis prezzo di mercato cialis prices cialis side effects dangers trusted tabled cialis softabs cialis generisches kanada cialis super kamagra usa cialis online cialis soft tabs for sale cialis for sale in europa
Can stretching help you grow taller?
دوشنبه 30 مرداد 1396 09:38 قبل از ظهر
I've read some excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
I wonder how much attempt you place to make this type of excellent informative website.
tallmarilyn.jimdo.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 03:39 بعد از ظهر
Please let me know if you're looking for a writer
for your blog. You have some really good articles and
I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off,
I'd absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
Please shoot me an e-mail if interested. Thanks!
Claudette
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:33 قبل از ظهر
This website definitely has all of the information I needed concerning this subject and didn't know who to ask.
anahitafarshid
جمعه 25 اردیبهشت 1394 03:43 بعد از ظهر
سلام، با حمایت مقام معظم رهبری، آقایان روحانی و ظریف مهارتهای خود را در انجام مذاکرات و حل مشکلات پیچیده نشان داده‌اند. به آنها اجازه دهید تا امور مربوط به سیاستهای خارجی‌ ایران در منطقه را نیز به عهده بگیرند.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30